shutterstock_268049897.jpg
 

Transkritisk CO₂ teknik 

för Kyltekniker

Aktuella kursdatum 2019

Oktober 2019

2 dagar för tekniker

Datum: 10-11 Oktober 2019
Språk: Engelska alt. Svenska
Antal dagar:  2
Sista anmälningsdag: 8 September 2019         Plats :Nederländerna                                          

 

Oktober 2019

2 dagar för Ingenjörer

Datum: 8-9 Oktober 2019
Språk: Engelska alt. Svenska
Antal dagar:  2
Sista anmälningsdag: 8 September 2019   
Plats : Nederländerna             
.

Oktober 2019

4 dagars kombinerad teoretisk / praktisk

Datum: 8-11 Oktober 2019
Språk: Engelska alt. Svenska
Antal dagar: 4
Sista anmälningsdag: 8 September 2019 Plats: Nederländerna                 


Ladda ner kursinnehåll (4 dagar)
 

OBS! Kursdatum och språk är preliminära och kan ändras med hänsyn till inkomna anmälningar.


Kursinnehåll

Här kan du ladda ner kursinnehåll för 2 dagars- respektive 4 dagars-kursen.


Kursinformation

Kurslängd
2 eller 4 dagar

Kursanläggning
Aeres Tech Training Center, Zandlaan 29, Ede, Holland. Närmaste flygplats: Schiphol, Amsterdam.

Kursmål
Kursdeltagaren skall få ökad förståelse för CO₂-baserad kylteknik och den viktiga roll som teknikern har  i kontakter med slutanvändare och entreprenörer.

Kursfokus
Öka medvetenheten om teknikerns roll som kittet mellan slutanvändare, entreprenörer och materialleverantörer etc.

Motto
Lärande genom praktiska övningar. Riktad inlärning där kunskaperna direkt kan tillämpas i det dagliga arbetet. 

Metodik

  1. Förklaring av instruktören

  2. Diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan deltagare och instruktör.

  3. Anpassning av kursinnehåll och metod till deltagarnas kunskapsnivå och önskemål.

  4. Praktiska övningar

  5. Personlig handlingsplan fö respektive deltagare och verksamhet

Gruppstorlek
7-12 deltagare