header-bg.jpg

Leverantörsoberoende

utbildning i transkritisk

CO₂ teknologi

Professionell utbildning for Kyltekniker och Ingenjörer

 
 

Allt fler inser fördelarna med kylaggregat med CO₂/R744 som köldmedia.  

I många länder stiftas också lagar för att driva på övergången till miljövänliga kyl-lösningar 

Vi som arbetar inom kylindustrin ser för närvarande en teknisk revolution äga rum och det är viktigt att vi har rätt kompetens för att hänga med i utvecklingen.

CO₂ Academy är det naturliga valet för utbildning i transkritisk CO₂ teknik. Som konsult eller tekniker är det viktigt att förstå både de tekniska och de ekonomiska aspekterna av CO₂-tekniken.

 
 

Skaffa kunskapen