shutterstock_128748086.jpg
 

Transkritisk CO₂ teknik 

för Ingenjörer

Aktuella kursdatum 2019

Mars

2 dagar för Ingenjörer                     

Datum: 19-20 Mars 2019
Språk: Engelska alt. Svenska
Antal dagar: 2                                          Sista anmälningsdag: 20 Februari 2019                                  
Plats: Nederländerna eller lokalt               

Mars

4 dagars kombinerad teoretisk / praktisk

Datum: 19-22 Mars 2019
Språk: Engelska alt. Svenska
Antal dagar: 4                                          Sista anmälningsdag: 20 Februari 2019                                            
Plats: Nederländerna.

Ladda ner kursinnehåll (4 dagar)
 

Mars

2 dagar för Tekniker                                     

Datum: 21-22 Mars 2019
Språk: Engelska alt.Svenska
Antal dagar: 2
Sista anmälningsdag: 20 Februari 2019
Plats: Nederländerna

OBS! Kursdatum plats och språk är preliminära och kan ändras med hänsyn till inkomna anmälningar.


Kursinnehåll 2 dagars (preliminärt)

Dag 1

Introduktion till CO₂

 • Varför CO₂?

 • Köldmediers miljöpåverkan

 • Grundläggande kylteknik

 • CO₂ baserade systemlösningar

 • Energieffektivitet

 • Teorifall / övningar

Systemkomponenter

 • Vanlig aggregatdesign

 • ompressorer

 • Värmeväxlare

 • Ventiler

Safety

 • Hantering av gasbehållare

 • Säkerhetsventiler

 • Gasdetektorer

 • Personlig säkerhet

 • Säkerhetsutrustning

PED & Material

 • PED - Pressure Equipment Directive

 • Trycktestning

 • Material i system

 • Packningar, slangar, etc.

 • Rörmaterial och lödteknik

Värmeväxlare

 • Värmeåtervinningssytem

 • Värmeåtervinningskontroll

 • Temperaturnivårr - 1- och 2-stegs

 • Prestanda och effektivitet

 • Optimerade system

CO₂ applications

 • Mindre applikationer

 • Värmepumpar

 • Industrilösningar

Dag 2

Kylaggregat och system

 • Singel aggregat

 • Booster aggregat

 • trippel-temperatur enheter

 • Kondensorenheter

Fallstudier – systemdesign och beräkningsövningar

 • Paketdesign

 • Värmeväxlare - teoretisk och praktisk design

 • Komponentdesign verktyg

 • Rördimensionering

 • Systemjämförelse och simuleringsverktyg

 • Applikationsexempel

Programvara och verktyg

 • Verktyg förkompressorval

 • CoolPackPack Calculation II

 • Simple-one-stage

 • Refprop

Sammanfattning och avslutning

 • Frågor & Svar

 • Diskussion

 • Slutkommentarer

Dokumentation tilldeltagarna

 • USB minne med alla dokument


Kursinformation

Kurslängd
2 eller 4 dagar

Kursanläggning
Aeres Tech Training Center, Zandlaan 29, Ede, Holland. Närmaste flygplats: Schiphol, Amsterdam. Alternativt plats i Sverige beroende på.deltagare.

Kursmål
Kursdeltagaren skall få ökad förståelse för CO₂-baserad kylteknik och den viktiga roll som teknikern har  i kontakter med slutanvändare och entreprenörer.

Kursfokus
Öka medvetenheten om teknikerns roll som kittet mellan slutanvändare, entreprenörer och materialleverantörer etc.

Motto
Lärande genom praktiska övningar. Riktad inlärning där kunskaperna direkt kan tillämpas i det dagliga arbetet. 

Metodik

 1. Förklaring av instruktören

 2. Diskussion och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan deltagare och instruktör.

 3. Anpassning av kursinnehåll och metod till deltagarnas kunskapsnivå och önskemål.

 4. Praktiska övningar

 5. Personlig handlingsplan fö respektive deltagare och verksamhet

Gruppstorlek
7-12 deltagare